Aktualne prace / Current works

Witam, przypominam że jutro startujemy z Eventem Wakacyjnym, który potrwa 2 tygodnie !

Aktualnie pracuję nad systemem eventów uruchamianych przez was czyli graczy.

Myślę, że NPC powinien pojawić się w grze za kilka lub kilkanaście dni. U niego znajdziecie wszystkie potrzebne informacje!

===============================================================================

Hello, I remind you that tomorrow we are starting with the Holiday Event, which will last 2 weeks!

I am currently working on a system of events run by you or players.

I think that the NPC should appear in the game in a few or a dozen days. With him you will find all the information you need!

 

 

Dodaj komentarz