Client Files

Dzisiaj wieczorem zostanie udostępniony aktualny klient naszego serwera – zawiera wszystkie potrzebne patche do dnia dzisiejszego! Osoby, które pobierały patche ze strony lub poprzez autopatchera nie muszą go pobierać! (only new player’s)

 

Tonight the current client of our server will be available – it contains all the necessary patches to this day! People who downloaded patches from the site or through the autopilot do not have to download it! (only new player’s)

Dodaj komentarz