Info

Jutro w godzinach porannych planowany jest restart serwera. Po restarcie powinny być widoczne takie zmiany jak:

  • Dodany został FenixTurtleKing do wylosowania z HardcoreScroll’a
  • FenixTurtleKing został osłabiony
  • Moby na f2 f3 FenixCity są takie same jak na f2 – jeżeli problem z dropem będzie występował nadal to nie mam innego wytłumaczenia jak to że serwer nie wyrabia podczas lania mobow
  • Moby na f2 f3 FenixCity powinny zaliczać questa na 6 rangę

Tomorrow, a server restart is planned in the morning. After reboot, you should see such changes as:

-FenixTurtleKing was added for the draw from HardcoreScroll
-FenixTurtleKing has been weakened
-Mobs on f2 f3 FenixCity are the same as on f2 – if the problem with the drop will still occur, I have no other explanation than the fact that the server does not knead while mobbing
-Mobs on f2 f3 FenixCity should rank 6 quests

Dodaj komentarz