Informacja

W związku z zaistniałą sytuacją, która miała miejsce wczoraj jestem zmuszony wstrzymać obecne prace na serwerze i rozwiązaniu problemu z DataBase. Muszę zrobić „lustro” naszego serwera i uruchomić go na jakimś sprzęcie w domu. 1592 itemy w grze i nie mogę tworzyć kolejnych… A nie o to tutaj chodzi. Wieczorem przewidziany jest restart serwera (OFF około 1 godzinę) na skopiowanie plików i bazy danych oraz dodanie mobów do zamków bo już 2 guild mają do nich dostęp. Bossa chwilowo nie będę dawał na mapę bo nie ma wszystkich itemów bo po prostu nie mogę ich stworzyć.


 

In connection with the situation that took place yesterday, I am forced to suspend current work on the server and solve the problem with DataBase. I need to do a „mirror” of our server and run it on some home equipment. 1592 items in the game and I can not create more … And that’s not the point here. In the evening there is a server restart (OFF about 1 hour) for copying files and databases and adding mobs to the locks because already 2 guilds have access to them. I will not give Boss for a moment because I do not have all the items because I just can not create them.

 

Dodaj komentarz