Nowości / News

Czołem załoga!

Tak jak pisałem zmieniłem trochę lokacje w zamkach.

  • FenixCity moby są praktycznie „dla każdego”
  • Moby na 1 F mają zmniejszonego dropa oraz expa – nie powinno być już problemu z dropem złota na glebę i napisem „nie twój drop”
  • Zostały dodane dwie kolejne mapy do castle – FenixCity2, FenixCity3 oraz FenixCityKingRoom – w KR znajduje się FTK, który respi co 140 minut
  • Moby na F2,F3 oraz KR są mocniejsze sporo – dojście do kr może sprawić wam kłopot w pojedynkę!
  • Na mapie F1,F2 znajdują się teleporty natomiast na F3 jest ukryte wejście do KR – musicie je znaleźć!
  • Na nowe mapy wstęp maja gracze +600 level

Gdyby moby były zbyt silne na F2,F3 istnieje możliwość osłabienia ale bez przesady oczywiście !

 

Plany na najbliższe dni to stworzenie nowej lokacji grupowej, na której opłacać się będzie lanie w grupie!

Jutro zakończenie eventu wakacyjnego !!!

 


Hello!

As I wrote, I changed the locations in the castles a bit.

FenixCity mobs are practically „for everyone”
Mobs on 1 F have a reduced drop and exp – there should be no problem with dropping gold on the soil and the inscription „not your drop”
Two more maps for the castle have been added – FenixCity2, FenixCity3 and FenixCityKingRoom – there is FTK in the KR, which respects every 140 minutes
Mobs on F2, F3 and KR are a lot stronger – getting to kr may cause you trouble alone!
On the map F1, F2 there are teleports, while on F3 there is a hidden entrance to the KR – you have to find them!
New600 level players have access to new maps
If the mobs were too strong on F2, F3 could be weakened, but without exaggeration of course!

Plans for the coming days are to create a new group location, which will be used to beat a group!

Tomorrow the ending of the holiday event !!!

 

Dodaj komentarz