PvP Arena 07.2018

Arenę w tym miesiącu wygrywa Orion z ilościa 22 pkt. Gratulacje! Proszę o wiadomość jaki item wybierasz!

The Arena wins the Orion this month with an amount of 22 points. Congratulations! Please, inform me what item you choose!

Dodaj komentarz