Reboot 14.06.2018

Cześć. Na lokacji w castle są 4 bossy. Mają już dropa w sobie, ale są dwa ale:

  • Boss jest bardzo mocny, raczej nikt nie zleje go solo
  • Rate dropa jest niskie dlatego, że za jakiś czas znowu trzeba będzie dodać nowe itemy a jak wiecie w plikach 3.55 maksymalnie staty mogę dać 255 więc itemy z FTK będą rarytasem (tak samo z kolejnych bossow)

=============================================================

 

Hey. There are 4 bossy in the castle location. They already have a drop in themselves, but there are two but:

Boss is very strong, rather no one will dump him solo
Rate drop is low because in some time you will need to add new items again, and as you know in files 3.55, I can give a maximum of 255 stats so items from FTK will be a rarity (same with subsequent bosses)

 

Dodaj komentarz