Reboot 16.07.2018

Zakończenie Eventu Wakacyjnego nastąpiło dzisiaj z czasem restartu serwera.

NPC od wymiany literek zostanie w grze jeszcze przez jakiś czas!

Piątek, Sobota, Niedziela zwracajcie uwagę na Informacje wyświetlane w grze – Mini Event (bedzie można uzbierać brakujące literki)!

Po weekendzie litery, które wam pozostaną proponuję wysłać na email’a lub wywalić do lasu !


The Holiday Event ended today with the server restart time.

NPCs from the exchange of letters will stay in the game for some time!

Friday, Saturday, Sunday pay attention to the information displayed in the game – Mini Event (you will be able to collect the missing letters)!

After the weekend letters that I will suggest you send to email or throw it into the forest!

Dodaj komentarz