Reboot 28.06.2018

Zmiany:

 • zmieniono atak FenixTurtle

Dzisiaj od czasu restartu do jutra do 22:00 Exp x4.

Holiday Event:

 • Start Eventu w Niedzielę (01.07.2018) około 9 rano

Opis Eventu:

 1. W SnakeValey co jakiś czas bedą respić moby „HolidayBitch”.
 2. Należy bić HolidayBitch aby zbierać literki – trzeba uzbierać odpowiednie litery aby ułożyć słowo „HOLIDAY”.
 3. Literki wpadają do plecaka oraz otrzymujecie informację jaką zdobyliście literkę na ekranie.
 4. Jeżeli posiadacie wszystkie literki NPC wymieni je wam na losowe nagrody – lista znajduje się niżej.
 5. Zakończenie Eventu 15.07.2018!!!

Lista Nagród:

 • 1000x Integral(S)
 • 5x ValkyrieDrug’s
 • 100x FPScroll(10)
 • 25x DonatePoint
 • 5x Weksel
 • 5x SabukDust

Lista nagród nie podlega zmienie!!!

 


 

changes:

the FenixTurtle attack has been changed
Today from the time of reboot to tomorrow to 22:00 Exp x4.

Holiday Event:

Event start on Sunday (01/07/2018) around 9am
Event description:

In SnakeValey, from time to time, moby „HolidayBitch” will be respected.
You should beat HolidayBitch to collect letters – you need to collect the right letters to arrange the word „HOLIDAY”.
Letters fall into the backpack and you receive the information you have obtained on the screen.
If you have all the letters of the NPC, you will exchange them for random prizes – the list is below.
End of the Event 15/07/2018 !!!
List of Awards:

1000x Integral (S)
5x ValkyrieDrug’s
100x FPScroll (10)
25x DonatePoint
5x Bill of exchange
5x SabukDust
The list of prizes will not change !!!

Dodaj komentarz