Donate

DonatePoint można kupować w dowolnej ilości po 2 zł lub w pakietach bonusowych:

1x DonatePoint = 2 zł
10x DonatePoint = 20 zł

Pakiety Bonusowe:

50 zł – 125 DonatePoint, 10 HardcoreScroll
100 zł – 325 DonatePoint, 20 HardcoreScroll
200 zł – 625 DonatePoint, 40 HardcoreScroll

NPC od wymiany DP znajduję się w SAFE

Dane potrzebne do przelewu:
nazwa: GM FENIX
nr konta: 29 1140 2004 0000 3602 7421 9905
nazwa banku: M-Bank
adres: Gorno
tytuł przelewu: ilość DP lub nazwa pakietu + nick w grze

np: 100zl+Fenix lub 30DP+Fenix

lub

przez PayPal

Po dokonaniu płatności proszę o wiadomość priv na stronie lub Facebook’u podając ilość wpłaty oraz swój nick w grze

DonatePoint can be purchased in any number of 2 PLN or in bonus packages:

1x DonatePoint = 2 PLN
10x DonatePoint = 20 PLN

Bonus Packages:

PLN 50 – 125 DonatePoint, 10 HardcoreScroll
PLN 100 – 325 DonatePoint, 20 HardcoreScroll
PLN 200 – 625 DonatePoint, 40 HardcoreScroll

NPC replacement DP is in SAFE

Data needed for the transfer:
name: GM FENIX
account number: 29 1140 2004 0000 3602 7421 9905
bank’s name: M-Bank
address: Gorno
transfer title: amount of DP or package name + nickname in the game

e.g.: 100zl + Fenix or 30DP + Fenix

or PayPal


After making the payment, please write a priv message on the site or Facebook, giving the amount of payment and your nickname in the game