PvP system points

Arena PVP START!
Każdego ostatniego dnia miesiąca tabela z punktami będzie zerowana.
Gracz, który zdobędzie najwięcej pkt otrzyma wybrany przez siebie 30 dniowy item.

WAŻNE:
-przed rozpoczęciem 1 walki proszę utworzyć konto!
-wstęp na arenę ma każdy gracz nawet 1 level (chce aby każdy mógł walczyć o nagrodę), ale jeżeli złapię kogoś na próbie oszustwa typu “stworzę sobie nobka i bede go lal na arenie” będzie tragiczna dla was w skutkach kara
– Arena jest otwarta 24H

Arena PVP START!
Every last day of the month the table with points will be reset.
The player who scores the most points will receive the 30-day item selected by him

IMPORTANT:
-Before the first fight, please create an account!
– each player has 1 level to enter the arena (he wants everyone to compete for the prize), but if I catch someone trying to create a nobleman and I will be in the arena, the tragic penalty will be tragic for you.
– Arena is open 24H