Soul Hunter

Witam w systemie “Łowca Dusz”!

WAŻNE:
Aby uczestniczyć w zabawię należy utworzyć konto u NPC!
Zabawa polega na:
- Gracz zabija dowolnego bossa w KR
- Otrzymuje lecz nie musi 1 Dusze za zabicie
- Swoje punkty można sprawdzić u NPC lub ogólny ranking na naszej stronie
- Event bedzię zerowany każdego ostatniego dnia miesiąca
- Nagradzani będą 3 najlepsi gracze z największą ilością zdobytych dusz

Lista Nagród:

Miejsce 1:
– 20x Wekse\
– 200x FPScroll(10)
– SpecialPrimalFurry(20Day)

Miejsce 2:
– 15x Weksel
– 150x FPScroll(10)
– SpecialPrimalFurry(20Day)

Miejsce 3:
– 10x Weksel
– 100x FPScroll(10)
– SpecialPrimalFurry(20Day)

 

====================================================================================

 

Welcome to the “Hunter of the Souls” system!

IMPORTANT:
To participate in the game you must create an account with the NPC!
The game consists in:
– The player kills any boss in the KR
– Receives but does not have to 1 Souls for killing
– You can check your points with the NPC or the overall ranking on our website
– The event will be reset every last day of the month
– The top 3 players with the most souls will be rewarded

List of Awards:

Place 1:
– 20x Weksel
– 200x FPScroll (10)
– SpecialPrimalFurry (20Day)

Place 2:
– 15x Weksel
– 150x FPScroll (10)
– SpecialPrimalFurry (20Day)

Place 3:
– 10x Weksel
– 100x FPScroll (10)
– SpecialPrimalFurry (20Day)

======================================================================

RANKING

======================================================================